Uusimmat viitteet

 • Toimintamallin kehittäminen työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta saadun palautetiedon hyödyntämiseen 

  Ukonaho, Tarja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ammatillisen koulutuksen reformin myötä työpaikalla tapahtuvan oppimisen odotetaan merkittävästi lisääntyvän. Työssäoppimisen lisääntyessä on tärkeää, että toteutuksen laatua mitataan säännöllisesti ja systemaattisesti ...
 • Elämyspalveluiden tuotteistaminen palvelumuotoilun avulla 

  Luomahaara, Sanni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kehittämistyössä tutkittiin elämyspalveluiden tuotteistamista Korsuretket Oy:lle. Yrityksen resurssit eivät ole riittäneet ohjelmapalveluiden tuotteistamiseen riittävällä volyymilla muiden toimintojen kehittyessä nopeammin ...
 • Ahlmanin Tilapuodin liiketoiminnan kehittäminen palvelumuotoilun avulla 

  Lähteinen, Tuuli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkimustyön päämääränä oli löytää Ahlmanin ammatti-ja aikuisopistossa toimivalle Tilapuodille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tavoitteena oli myös parantaa kilpailukykyä tuomalla valikoimaan asiakkaille arvoa ...
 • Ensimmäinen valinta kokous-, koulutus-, seminaari- ja tapahtumapaikaksi Satakunnassa 

  Rantamäki, Johanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on, että yritys x:n omistama kohde on ensimmäinen valinta kokous-, koulutus-, seminaari- ja tapahtumapaikaksi Satakunnassa. Työn tarkoituksena on löytää keinoja kasvattaa tilojen käyttöastetta ja ...
 • Työturvallisuuden johtaminen siivoustyössä 

  Valkolehto, Heidi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella siivoustyön työturvallisuusjohtamista eri näkökulmista, henkilöstön johtamista kohti turvallisuustavoitteita ja päämääriä sekä etsiä parhaita käytäntöjä turvallisuusjohtamisen ...
 • Puhdistuspalvelun tulosperusteinen hankinta 

  Kaukinen, Anne (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Puhtauspalveluissa julkisten hankintojen määrä tulee lisääntymään tulevaisuudessa, mikä korostaa yksiköissä hankintaosaamisen tarvetta. Hankintalaki muokkautuu hitaasti kehityksen mukana. Ilona Lundström, työ- ja ...
 • Case Opinstore : Kehittämishankkeen tarkastelu projektijohtamisen ja palvelumuotoilun näkökulmasta 

  Järvelä, Marjo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön päätavoite käynnistää uusi opetusmyymälä Koulutuskeskus Salpauksen Heinolan toimipisteeseen. Toisena tavoitteena on selvittää, mitä yhteisiä piirteitä voidaan kehityshankkeen prosesseissa nähdä ...
 • Siivouspalveluhankinnan onnistumisen edellytyksiä 

  Myllykoski, Margit (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään palvelun hankintaprosessia tarpeiden ennakoinnista toimintojen kehittämiseen. Tutkimusongelmana oli löytää siivouspalveluhankinnan onnistumista heikentävät kriittiset tekijät, ”sudenkuopat”. ...
 • Kotikokkipalvelu kotihoidon ja ruokapalvelun yhteistyönä 

  Rönni, Kaija (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin uuden palvelun kehittämistä ja luomista. Tutkimuksessa kehitettiin uutta kunnallista ruoanvalmistuspalvelua ikäihmisten kotiin ruokapalvelun ja kotihoidon yhteistyönä Ikaalisten kaupungilla. ...
 • Muutoksia keittiössä : Kokemuksista opiksi muutoksen toteuttamisesta ravitsemuspalveluissa 

  Kaukometsä, Pirkko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ravitsemuspalveluiden ammattikeittiöt ovat viime aikoina keskittäneet ruoanvalmistuksen entistä suurempiin tuotantokeittiöihin. Ruoanvalmistuksen tuotantotapoja on muutettu vastaamaan alan kehitystä. Ruokapalvelualalla ...
 • Ruokavalioiden tuottaminen ja tulevaisuuden ruokapalvelut : Case Tekme Oy 

  Lindholm, Päivi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tulevaisuudella on suuri merkitys tänä päivänä tehtävien päätösten ja ratkaisujen onnistuneeseen ja kannattavaan toteutukseen. Tästä syystä tulevaisuuden näkökulma on otettu vahvasti tämän tutkimuksen viitekehykseksi. ...
 • Asiakaskeskeinen oppimisympäristö : tulevien oppimisympäristöjen tarveselvitys 

  Torniainen, Anu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tulevaisuuden oppimisympäristöjen tarveselvitys TAMKin pääkampuksella perustuu käsitykseen kiinteistöjen merkityksestä organisaatiolle lisäarvoa tuottavana tukiresurssina. Pääkampuksella sijaitsevien Terveyspalvelut sekä ...