Uusimmat viitteet

  • Nettilukiolaisen monet kasvot : Nettilukion opiskelijaprofiilit 

    Hirsjärvi, Lasse; Pesonen, Mia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
    Opinnäytetyö toteutettiin Otavan Opiston Nettilukiolle. Nettilukio on aikuislukio, jossa lukio-opinnot suoritetaan kokonaan verkossa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia opiskelijoita Nettilukiossa opiskelee, ...
  • Riskienhallinnan kehittäminen osana prosessien hallintaa 

    Viskari, Johanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
    Kokonaisvaltaisesta riskienhallinnasta on tullut yksi keskeisistä teemoista yritysten mukautuessa yhä nopeammin muuttuvaan toimintaympäristöön. Riskienhallinta on kiistatta yksi tärkeimmistä johtamisen työkaluista, mutta ...