Uusimmat viitteet

 • Satukirjoista tukea lasten tunnetaitojen vahvistamiseen 

  Qvick, Susanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on toteutettu toiminnallisena kehittämistyönä, jonka kehittämistehtävänä oli tuottaa menetelmäkansio lasten tunnetaitojen vahvistamiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Opinnäytetyön toiminnallinen osuus ...
 • Nuorisokoti Jaloverson vastaanotto- ja arviointiosasto 

  Parkko, Sauli (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tavoitteena oli tehdä Nuorisokoti Jaloverson toisen osaston perustamista varten toi-mintasuunnitelma. Tarkoitus oli, että avattava osasto olisi erikoistunut päihdearvioin-tiin ja kartoittamaan kriisissä olevan nuoren tilaa ...
 • Ehkäisevän mielenterveystyön mahdollisuudet varhaiskasvatuksessa 

  Rouhiainen, Anna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, onko Kotkan kaupungin varhaiskasvatuksen työntekijöillä tietoa varhaiskasvatuksessa tehtävästä ehkäisevästä mielenterveystyöstä ja käytetäänkö varhaiskasvatuksen arjessa ...
 • Satuhieronta työmenetelmäksi päiväkotiin 

  Sulkamoniemi, Sanni; Talka, Marjaana (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli saada satuhieronnasta uusi työmenetelmä erääseen mikkeliläiseen päiväkotiin. Lisäksi opinnäytetyössä haluttiin havainnoida satuhieronnan vaikutuksia alle kolmevuotiaisiin ...
 • Metsäretket valmistavan opetuksen luokalle : Opas Kouvolan Ladun retkeilykummeille 

  Simpanen, Merja (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli valmistaa opas valmistavan opetuksen luokan metsäretkien suunnitteluun ja toteutukseen Kouvolan Ladun retkeilykummeille. Opasta voidaan hyödyntää tukemaan maahanmuuttajalasten kotoutusta ...
 • ASUKKAAT OSALLISINA SATEENKAAREN ASUMISYKSIKÖN TOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ 

  Kantola, Satu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisvalmennusyksikön asukkaiden kokemuksia osallisuudestaan ja mahdollisuudestaan vaikuttaa heitä koskeviin asioihin uudessa ...
 • Yksinhuoltajien työllistymisen esteet ja vaikeudet 

  Tani, Milla; Valtonen, Mona (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä kysytään yhden vanhemman perheiden kokemuksia työllistymisen es-teistä ja vaikeuksista. Kysely lähetettiin Pienperheyhdistyksen jäsenille sähköpostitse selvittääksemme syitä ja taustoja työllistymisen ...
 • Koskettelukirja : Miltä tuntuu 

  Lamminen, Leila (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön pääasiallisena tarkoituksena oli suunnitella ja valmistaa koskettelukirja Celia kirjastolle. Kohderyhmänä kirjalle olivat pienet lapset, mutta kirja sopii myös muillekin ryhmille. Kirjasta käytetään nimitystä ...
 • Luonto osana mielenterveyskuntoutujien rentoutusryhmää : Tuokioiden inspiraationa Metsämieli-menetelmä 

  Volanen, Anni; Volanen, Ida (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Metsämieli-menetelmän tapaisen toiminnan soveltumista Mielipaikan rentoutusryhmään ja tukea ryhmään osallistuneita mielenterveyskuntoutujia käyttämään toiminnasta ...
 • Palveluopas Loviisan kaupungin ikäihmisille 

  Gustavson, Tiia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa selkeä ja helppolukuinen palveluopas Loviisan kaupungin ikäihmisille. Opinnäytetyön tarkoituksena oli edistää Loviisan kaupungin ikäihmisten tietoisuutta heille ...
 • LEIKIN MERKITYS KUUSANKOSKEN TERHOKERHOSSA : Havaintoja leikeistä ja vuorovaikutuksesta 

  Joffel, Henna; Lantta, Anna-Maria (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön taustalla oli valtakunnallinen Koko Suomi leikkii -hanke, joka oli toiminnassa 2014–2016. Koko Suomi leikkii -hankkeen tavoitteena oli perustaa Suomen joka kuntaan Terhokerho. Terhokerhot ovat vapaaehtoisten ...
 • Isyyden kokeminen vankilassa : Kokemusasiantuntijoiden silmin 

  Nurmi, Milka; Forsberg, Annika (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää sitä, kuinka vankilassa olevat isät kokevat oman isyytensä vankilassa ollessaan ja millä tavoin he toteuttavat isänä olemista rajatusta ympäristöstä käsin. Tutkimuksessa tuodaan esiin ...
 • Liikunta kotoutumisen tukena 

  Muukkonen, Iitu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä perehdyttiin liikunnan merkitykseen kotoutumisessa. Työssä tutkittiin, miten liikunta tukee kotoutumista ja mikä merkitys liikunnalla on maahanmuuttajalle. Työn tarkoituksena oli selvittää maahanmuuttajien ...
 • Koira lapsen tukena : Koira-avusteinen tunnetyöskentely 

  Maczulskij, Mariia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiivistelmä Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää koira-avusteisen työskentelyn haasteita ja mahdollisuuksia työskenneltäessä yksittäisen lapsen kanssa. Aihetta on viime vuosina tutkittu paljon ryhmätasolla, ...
 • Lasten kokemuksia sijaissisaruudesta 

  Klemola, Nina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimus käsittelee perhehoidon sijaisperheenä toimivien perheiden biologisten lasten tuen tarvetta. Tuen kartoittamisella ja tuen antamisella voidaan ehkäistä sijoituksien katkeamisia, etenkin niissä tapauksissa kun perheen ...

Näytä lisää