Uusimmat viitteet

 • SEKSUAALISUUDEN MONINAISUUS - Opas yläkouluikäisille nuorille 

  Hämäläinen, Heidi; Mäkinen, Jyri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tuottaa opas seksuaalisuuden moninaisuudesta yläkouluikäisille nuorille. Tavoitteenamme oli lisätä nuorten tietämystä seksuaalisuudesta, sen eri muodoista ja seksuaali-oikeuksista sekä ...
 • Yksinäisten muistisairaiden hyvinvoinnin tukeminen : Asiakaskysely Karhulan sairaalan Muistipoliklinikalla 

  Henell, Ann-Marie; Sigvart, Sini (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli saada tietoa yksinäisten muistisairaiden hyvinvoinnista. Tavoitteena oli selvittää, miten voidaan tukea yksinäisiä muistisairaita fyysisesti, psyykkisesti sekä sosiaalisesti. Tutkimus ...
 • Potilasturvallisuusesite kotihoidon asiakkaille ja heidän omaisilleen 

  Nemtseva, Alla; Luostarinen, Katja; Vartiainen, Jenny (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Valtaosa iäkkäistä haluaa asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään, joten kodin ja sen ympäristön huomioiminen on tärkeää. Vaaratekijöihin puuttuminen on keino vähentää ja ehkäistä tapaturmia merkittävästi. Opinnäytetyön ...
 • LONKKALI'USTA JALKEILLE : Asiakkaiden kokemuksia Kotkan kotihoidoin kotiutustiimin toiminnasta 

  Latvaniemi, Ronja; Pylkkänen, Mari; Vanhala, Milena (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ikäihmisten määrä on nopeasti lisääntymässä. Tavoitteena on, että myös tulevaisuudessa ikäihmiset voisivat asua itsenäisesti omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Tämä asettaa vaateita sosiaali- ja terveydenhuollon ...
 • Ikääntyneiden kaatumisten ennaltaehkäisy 

  Ylönen, Noora; Savolainen, Jaana (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on selvittää, miten ikääntyneiden kaatumisia voidaan ennaltaehkäistä. Tarkoituksena on lisäksi jakaa tietoa aiheesta Pertunmaan kotihoidon hoitohenkilökunnalle kirjallisuuskatsauksen ...
 • Ryhmämuotoinen omaisyhteistyö psykiatrisessa avohoidossa 

  Saarinen, Ella (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella, järjestää ja toteuttaa kaksi toiminnallista iltaa mielenterveyskuntoutujien omaisille. Toiseen iltaan osallistuivat myös mielenterveyskuntoutujat. Toimeksiantaja teetti ...
 • Sydämen vajaatoimintapotilaan toiminta-kortti ja potilasohje Mikkelin yhteis-päivystykseen 

  Leskinen, Sanna; Puolakka, Heini (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sydämen vajaatoiminta on yksi yleisimpiä sairaalahoidon syitä, ja sen kustannukset yhteiskunnalle ovat merkittävät. Diagnoosin saaminen merkitsee usein potilaalle elämänlaadun heikkenemistä ja elinvuosien vähenemistä. ...
 • Kirjaamisen merkitys potilasturvallisuudelle : Kysely Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hoitohenkilökunnalle 

  Lehtinen, Venla; Niemi, Mira (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hoitohenkilökunta kuvaa hoitotyön kirjaamista ja miten potilasturvallisuus toteutuu kirjaamisessa. Tulosten ...
 • Selkäleikatun potilaan postoperatiivinen mallihoitosuunnitelma : Systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

  Wass, Tiia; Kolsi, Ruusu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella Kymenlaakson keskussairaalassa hoitotyön kirjaamisessa käytettävän hoitokertomuksen eli HOKEn selkäleikatun potilaan postoperatiivisen hoitotyön mallihoitosuunnitelmaa. Tulosten ...
 • Perehdytyksen kehittäminen Hovinsaaren Hoivakotiin 

  Suomalainen, Sanna; Järvelä, Jenni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on kehittämistehtävä, jonka tarkoituksena oli tehdä näyttöön perustuva opas uusille työntekijöille. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia hyvä ja toimiva perehdytyskansio, joka toimii tukena uuden ...
 • LASKIMONSISÄISEN HOIDON TOTEUTUS HOIVAPALVELUYKSIKÖISSÄ : Oppaan laadinta 

  Ristola, Niina; Hoikkala, Jenni; Tanskanen, Tanja (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyömme tavoitteena on yhtenäistää laskimonsisäistä (i.v) hoitoa hoivapalveluyksiköissä. Kotkan kaupunki on tilannut työn tehtäväksi heidän hoivapalveluyksiköihinsä. Tarkoituksenamme on tehdä opas laskimonsisäisen ...
 • TYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUKSIA YHTEISÖHOIDON 

  Juhola, Outi K. (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kartoittaa Kouvolan Katkaisuhoitoaseman hoito-henkilökunnan kokemuksia yhteisöhoidon elementtien lisäämisen vaikutuksista hoito-työhön. Aihe on osa Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ...
 • Kouvolan seudun äitiysneuvolapalveluiden asiakastyytyväisyys 

  Rinne, Milla; Sundberg, Maria; Jääskeläinen, Henna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa äitiysneuvolapalveluiden asiakastyytyväisyyttä asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella. Kyselystä saatujen tuloksia voi jatkossa käyttää äitiysneuvolapalveluiden toiminnan ...
 • Ikääntyneiden ennaltaehkäisevät terveystarkastukset : Kirjallisuuskatsaus 

  Hurskainen, Leila; Lehtinen, Heta (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tulevien vuosikymmenten aikana väestön ikärakenne vanhenee vielä entisestään. Ikääntyvien määrän kasvaessa ennaltaehkäisevän terveydenhuollon ja terveyden edistämisen merkitys korostuvat. Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena ...
 • Opas syöpäkipujen hoidosta 

  Pylkkänen, Jonna; Pohjolainen, Anniina; Leminen, Ella (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Syöpäkivuista kärsii suuri osa syöpäpotilaista, ja kivut usein lisääntyvät sairauden edetessä. Syöpäkipujen hoito on haastavaa ja vaatii hoitohenkilökunnalta paljon tietoa ja perehtyneisyyttä asiaan. Kivunhoidon tulisi ...

Näytä lisää