Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Palvelukehittämisen caseja : PaKe Savo 

  Eskelinen, Tuomo; Rajahonka, Mervi; Villman, Kaija (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Osaamisen merkitys kasvun ja kehityksen vauhdittajana kasvaa koko ajan. Osaamisen parantamiseen ja muihin aineettomiin investointeihin perustuvat kasvu- ja kehitystavoitteet luovat yrityksissä pohjan kestävälle kasvulle ...
 • Palvelukehittämisen teemajulkaisu : PaKe Savo 

  Rajahonka, Mervi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Palveluiden kehittämisen teema on ajankohtainen ja aito kasvun mahdollisuus pk-yrityksille. Palveluista on tullut uusi kauppatavara, ja etenkin vientituote kovaa vauhtia digitalisoituvassa maailmassa. Aineettoman tuotannon ...
 • Uusia palveluratkaisuja Etelä-Savosta : New Service Solutions – NSS 

  Rajahonka, Mervi; Juvakoski, Marja (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Rakennemuutosten vuoksi palvelujen ja erityisesti palvelujen tuotteistamisen merkitys kasvaa. Perinteiset rajat teollisuuden ja palveluelinkeinojen välillä ovat menettämässä merkitystään. Kasvun ja kehittymisen mahdollisuudet ...
 • TKI-energiakeskittymä - kädet ja aivot yhdessä : Tehokkaampaa kehittämistoimintaa resursseja yhdistäen 

  Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu; Tallinen, Kirsi; Tuliniemi, Erja (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomen biotalousstrategian painopisteitä ovat mm. kilpailukykyisen toimintaympäristön luominen biotalouden kasvulle sekä biotalouden osaamisperustan uudistaminen koulutusta ja tutkimustoimintaa kehittämällä. Hallitusohjelman ...
 • VEGAANILIITTO RY:N VISUAALISEN ILMEEN UUDISTAMINEN 

  Nykänen, Mira (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössäni suunnittelin Vegaaniliitto ry:lle uuden visuaalisen ilmeen. Ilmeen päivittämiseen sisältyi suunnitelma ja toteutus Vegaaniliiton tunnuksen, internetsivujen ja graafisen ohjeiston uudistamisesta. Suunnitelma ...
 • Reitistön Markkinointisuunnitelma : Partaharju - Nikkarila luontopolku 

  Damski, Samuel; Tolvanen , Antti (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia markkinointisuunnitelma Pieksämäellä sijaitsevalle Vedenjakaja- luontopolulle. Polku alkaa Partaharjun luontokeskukselta ja päättyy Nikkarilan kaupunginosaan. Polkua on ...
 • Supply Chain Risk management: : Understanding and Facing the Main Risks on the Supply Chain 

  Coelho Albertin, Yan (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  In the past years, globalization has become more intense, and the supply chain has become more complex and wider. It passes through many different countries and cultures, dispersed around the world and working in widely ...
 • Ystävänpäivän Design Market Tallinnassa : Asiakastapahtuman suunnittelu Les Petites -designliikkeelle 

  Juvonen, Minna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on asiakastapahtuman suunnittelu ja toteutus. Työ on produktiivinen opinnäytetyö, jonka toimeksiantajana toimi Elena Volk ja hänen yrityksensä Väikesed Asjad OÜ. Asiakastapahtuman teemana toimi ...
 • MARKET INVESTIGATION FOR A PRINTING HOUSE. Case: St Michel Print Oy 

  Seliverstova, Ekaterina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Market intelligence is the must-have skill for all organizations in the 21st century. This is the key to success in every sphere of business. The purpose of this study was to investigate the topic of market intelligence ...
 • PILVIPALVELUT : Pilvipalvelujen hyödyntäminen ICTLAB-oppimisympäristössä 

  Vornanen, Tommi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tietotekniikka alana on todella nopeasti kehittyvää, siksi oppimisympäristöjenkin pitäi-si pysyä samassa vauhdissa. Opinnäytetyössä oli tarkoitus etsiä tietoa pilvipalveluista sekä pilvilaskennasta ja tiivistää se ...
 • Nuorten kulttuurisen osallisuuden vahvistaminen Varkaudessa : Kohteena Nuorten Talo 

  Vaalimaa, Maiju (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli vahvistaa nuorten kulttuurista osallisuutta Varkaudessa. Kulttuurista osallisuutta ilmenee kunnan nuorisotyössä, tosin siitä puhutaan ennemmin osallisuutena. Kulttuurista osallisuutta ...
 • Työmotivaation edistäminen varhaiskasvatuksessa 

  Kääpä, Tiina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Motivaatio ohjaa toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Työmotivaatiota on tutkittu motivaatioon verrattuna vähän. Käsitteet työtyytyväisyys, työn merkitys ja työn ilo liittyvät vahvasti työmotivaatioon. Ammattitaitoinen ...
 • Työn ohessa suoritetun laivaharjoittelun haasteet harjoitteluvastaavan näkökulmasta 

  Miettinen, Jaana (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin työn ohessa suoritetun vahtikonemestariharjoittelun haasteita harjoitteluvastaavan näkökulmasta. Tutkimuksessa selvitettiin, onko työn ohessa suoritettu harjoittelu tarpeeksi laadukasta. ...
 • Yrityksen markkinointi sosiaalisessa mediassa : The Hockey Base 

  Kujala, Eevert (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on luoda jääkiekkotarvikkeita myyvälle Hockey Base -ketjulle toimiva ja käytännönläheinen markkinointisuunnitelma sosiaalisen median toimintaan. Koska Hockey Basella ei ole ennestään markkinointisuunnitelmaa ...
 • CFD modeling of airflow in a kitchen environment : Towards improving energy efficiency in buildings 

  Shah, Srujal; Dufva, Kari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  The building sector accounts for a large fraction of total energy consumption. Thus, there is a need to find methods for improving the energy efficiency of homes and houses. Among all the building services, heating, ...

Näytä lisää