Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Service Deskin kehitystyö Case: Skanska Oy 

  Toikkanen, Marika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa ohjeistuksia ja yhteystietoluetteloloita Skanska Oy:n Service Deskille. Skanska IT Nordic on osa Skanska Oy konsernia. Skanskan jokaisesta pohjoismaisesta yksiköistä löytyvät omat Service ...
 • Osaamisen kehittäminen työssäoppimisen menetelmin Case: Sokotel Oy 

  Mäkelä, Miina; Kanerva, Titta (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa esimiehen opas aika- ja henkilöresurssien kannalta järkevistä työssäoppimisen menetelmistä. Toimeksiantajana on koko maassa toimiva hotelliyritys Sokotel Oy, jonka pääkonttori ...
 • Englannin kieli mukaan päiväkodin arjen hetkiin 

  Vistbacka, Anniina; Bethell, Rebecca (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksena oli aktiviteettikirja. Aktiviteettikirja tuli työelämän yhteistyökumppanin, Oulunkylän englanninkielisen päiväkodin, käyttöön ja sen tavoitteena on lisätä englannin kieltä ...
 • Mentorointi osana urapolun kehittymistä 

  Kyrkkö, Amanda; Kyrkkö, Anniina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee mentorointia osana korkeakoulutettujen urapolun kehittymistä. Korkeakoulutetuilla tarkoitetaan tässä työssä ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoita. Tutkimuksen tavoitteena oli tuoda ...
 • Syklinen malli luotonvalvonnan ohjeiden kehittämiseksi : case: Onninen Oy 

  Eklund, Kaisa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Onninen Oy:lle toimivat luotonvalvonnan ohjeet. Olemassa oleva ohjeistus oli vanhentunut, joten se oli käyttökelvoton. Kehittämistyö tuli siis tarpeeseen. Onnisella tapahtunut ...
 • Hyvinkään sairaalan sisätautien, kirurgian ja neurologian vuodeosastojen kotiuttamisprosessin kartoittaminen 

  Keskitapio, Inka; Tilus, Minna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kartoitus Hyvinkään sairaalan sisätautien, kirurgian ja neurologian osastolle kotiutusprosessista, jotta kotiutuskäytäntöjä voitaisiin sairaalassa tehostaa ja yhtenäistää jatkossa. ...
 • Etälääkärikokeilu- sairaanhoitajien kokemuksia toiminnasta 

  Nironen, Erika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön taustalla on kehittyvä telelääketiede, jonka avulla pyritään ratkaisemaan terveydenhuollon haasteita, kuten parantaa hoidon saatavuutta ja tuottavuutta, lyhentää potilasjonoja ja optimoida resursseja. ...
 • Assessing oral presentation performance : Designing a rubric and testing its validity with an expert group 

  Ginkel, Stan Van; Laurentzen, Ramona; Mulder, Martin; Mononen, Asko; Kyttä, Janika; Kortelainen, Mika J. (Emerald Publishing Limited, 2017)
  Purpose: The purpose of this paper is to design a rubric instrument for assessing oral presentation performance in higher education and to test its validity with an expert group. Design/methodology/approach: This study, ...
 • Monialaista uuden luomista ja yhteisöllistä oppimista hanketoiminnassa : esimerkkejä Laurean Master-koulutuksesta 

  Ojasalo, Katri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tulevaisuuden työelämä kaipaa yhä kipeämmin rohkeita uudistajia, jotka osaavat soveltaa, yhdistää ja arvioida eri alojen tietoa ja osaamista. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla tarvitaan liiketaloudellista- ja IT-osaamista, ...
 • Young Love-tapahtuma seksuaaliterveyden edistämisen oppimisen välineenä 

  Pyrhönen, Outi (Suomen Terveydenhoitajaliitto ry, 2013)
  "Young Love - Nuorta Rakkautta" on vuosittainen tapahtuma, joka on suunnattu yläkouluikäisille nuorille Hyvinkäällä. Se toteutetaan Hyvinkään kaupungin kouluterveydenhuollon terveydenhoitajien ja Laurea-ammattikorkeakoulun ...
 • Ruoka-allergiaa sairastavan lapsen perheen elämänlaatua vahvistavat ja heikentävät tekijät 

  Komulainen, Kati (Suomen Terveydenhoitajaliitto ry, 2015)
  Ruoka-allergiat ovat yleisimmillään 2-3 vuotiailla lapsilla, jonka jälkeen ne alkavat väistyä tultaessa kouluikään. Vanhempien arvioimana 4-vuotiaista lapsista jopa 21%:lla on ruoka-allergia, mutta heistä noin puolet on ...
 • Pienen lapsen ruoka-allergia kuormittaa perheitä : miten tukea ja auttaa heitä? 

  Komulainen, Kati (Suomen Terveydenhoitajaliitto ry, 2012)
  Suomalaisista lapsista jopa 10% kärsii ruoka-aineallergiasta. Lähes 20% alle 4-vuotiaista lapsista on jossain vaiheessa osallistunut ruoka-aineallergioiden testaukseen. Näin ollen joka viidettä perhettä koskettavat epäilyt ...
 • Terveydenhoitajatyö seniorineuvolassa 

  Leinonen, Kirsi; Palo, Lilja (Suomen Terveydenhoitajaliitto ry, 2012)
  Viime vuoden toukokuun alussa voimaan tulleessa terveydenhuoltolaissa terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen on nostettu selkeästi esille. Ensimmäistä kertaa ikäihmiset ovat lain mukaan oikeutettuja ennaltaehkäiseviin ...
 • Kohti uutta sykettä : sydän- ja keuhkosiirtopotilaan hoitopolku ennen siirtoleikkausta 

  Keto-Tokoi, Marjo; Luoma-Frimodig, Anne-Mari; Mulder, Riikka (Suomen tehohoitoyhdistys, 2015)
  Opinnäytetyöprojektin tarkoituksena oli kehittää sydän- ja keuhkonsiirtoa odottavien potilaiden ohjausta ennen siirtoleikkausta. Projektin tavoitteena oli sähköisen ohjausmateriaalin tuottaminen Sydän- ja keuhkosiirrokkaat, ...
 • Donerpolku-koulutuksella pyritään kehittämään elinluovutuskoulutusta Suomessa 

  Blomqvist, Kati; Hietanen, Heli; Mulder, Riikka (Suomen tehohoitoyhdistys, 2015)
  Tämä artikkeli käsittelee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä luotua Donorpolku-koulutusta, jonka tavoitteena on lisätä terveydenhuoltohenkilöstön tietoa elinluovutuksesta, elinluovuttajan hoidosta ja elinsiirtop ...

Näytä lisää