Uusimmat viitteet

 • Terästehtaan höyrynkäytön kartoitus ja optimointi 

  Koivusaari, Miska (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa SSAB:n Hämeenlinnan tehtaan höyryä kuluttavat ja tuottavat kohteet. Työn ensimmäisenä vaiheena oli taustatutkimus erityyppisistä höyryntuotantolaitteista ja lämmönvaihtimista. Toisessa ...
 • Biopolttoaineet ja niiden lämpöarvot 

  Unha, Joel (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee biopolttoaineita ja niiden lämpöarvoja. Tässä työssä tutkin kiinteiden- ja nestemäisten biopolttoaineiden lämpöarvoja, sekä selvitin kyseisten polttoaineiden aseman Suomen energian tuotannossa. ...
 • Käyttöohjeen ja opintomateriaalin päivittäminen simulointiohjelmalle 

  Laitinen, Riku (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa suomenkielinen käyttöohje ja päivittää opintomateriaalia ChemCad-simulointiohjelmalle. Simulointiohjelma on käytössä Tampereen ammattikorkeakoulun Tehdassuunnittelu ja prosessien ...
 • Tiimioppiminen Kykylaakso/BioHub-opintokokonaisuudessa keväällä 2017 

  Aalto, Hannareetta (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kykylaakso/BioHub on uudenlainen tapa opiskella Tampereen ammattikorkeakoulussa Biotuote- ja prosessitekniikan koulutuksessa, ja tämän ensimmäisen toteutuksen perusteella opintokokonaisuuden kehitystä eteenpäin jatketaan. ...
 • Laboratoriotyö differentiaaliselle pyyhkäisykalorimetrille 

  Lampela, Mikael (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria on hyvin yleinen terminen analyysimenetelmä. Menetelmää käytetään laajalti laaduntarkkailuun, tuotekehitykseen ja tutkimukseen. Menetelmä perustuu kalorimetriaan, eli lämpöenergian ...
 • 5S-menetelmän pilotointi 

  Lampela, Saara (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli siisteys- ja järjestystason parantaminen 5S-menetelmän avulla UPM Kaukaan paperitehtaalla. 5S on tuottavuuden parantamiseen keskittyvä lean-työkalu, jonka päätehtäväksi paperitehtaalla ...
 • Valmet Pulp Expertin käyttöönotto 

  Kinnunen, Pekka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli ottaa käyttöön Metsä Board Kyron uusi Valmet Pulp Expert. Valmet Pulp Expert on automaattinen on-line analysaattori. Uusi analysaattori korvaa BM1:llä käytössä olleen vanhan Pulp Expertin. ...
 • Pilot-fleksopainolaitteen painojäljen laadun kehittäminen 

  Ahola, Anna-Maria (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Tampereen ammattikorkeakoulun paperi- ja pakkauslaboratorioon. Työn tarkoituksena oli laboratorion RK-pilotlaitteen fleksopainoyksikön painojäljen laadun kehittäminen. Työ oli osa Tampereen ammattikorkeakoulun ...
 • Puristinhuopien pakkaustiedon hallinta CRM:ssä 

  Kiljander, Ville (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada Valmet Technologies Inc:n käyttämään CoMPass CRM -käyttöliittymään puristinhuopien pakkaustiedot ja salkotiedot niin, että tiedot avautuvat yhdellä painikkeella. Puristinhuopien ...
 • Fatty acid composition and shelf life of cricket flour 

  Kontio, Ville (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  This thesis was made for Finsect Oy to determine the fatty acid composition of their cricket flour product. In addition common packaging methods, use of food additives, and fat extraction were researched to find a prominent ...
 • Jäähdytysvesijärjestelmän kehityskartoitus 

  Pulkkinen, Roosa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Kemira Chemicals Oy:n Äetsän hieno-, vesi- ja märkälujakemikaalitehtaiden jäähdytysvesijärjestelmä. Työn tavoitteena oli selvittää mahdollisia energiasäästöjä. Jotta yritys ...
 • Prosessiyksikön pysyvä pysäytys ja alasajo 

  Tuominen, Arttu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyössä käsiteltävä prosessiyksikkö on Neste Oyj:n Porvoon jalostamolla sijaitseva vety-yksikkö. Yksikkö oli määrä pysäyttää pysyvästi 2016 lokakuun loppuun mennessä. Pysyvästä pysäytyksestä ei ollut selkeää ohjetta, ...
 • Kaukolämmön paluuveden jäähtymän tarkastelu osana tekonurmihankkeen investointipäätöstä 

  Koskela, Jenny (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää tekonurmikentän lämmityksestä kaukolämmön paluuvedellä muodostuvat kustannukset sekä vaikutukset kaukolämpölaitokseen ja -verkkoon. Tutkittavana kohteena työssä oli Akaaseen ...
 • 300000 tons/year glycol production process preliminary design 

  Chen, Wenquan (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  乙二醇是主要用作生产聚酯纤维及织物工业制造的原料的有机化合物。也被用于工业应用,如防冻剂配方和其它工业产品。它是一种无色无味的,糖浆,甜味液体。目前,国内生产乙二醇的方法主要有两种:煤制乙二醇;环氧乙烷直接水合制乙二醇。对于煤制乙二醇,催化剂很重要,很难找到高效成本低的催化剂,过程复杂;直接水合法虽然过程简单,但是装置落后,耗能耗水量大。因此本设计采用较先进的设备—反应精馏塔,采用较新的反应精馏工艺来克服乙二醇工艺的缺点,并且利用化工模拟软件ASPEN ...