Uusimmat viitteet

 • Aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuusriskien kartoittaminen ja niiden minimointi 

  Utriainen, Timo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön aiheena on kartoittaa aurinkosähköjärjestelmien aiheuttamia paloturvallisuusriskejä ja tapoja niiden minimoimiseksi. Aurinkosähköjärjestelmien nopean kehityksen ja voimakkaasti lisääntyneen käytön takia aihe ...
 • Reaaliaikaisen sisätilapaikannuksen teknologiaselvitys 

  Bäck, Jonne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityö on tehty Granlund Oy:n toimeksiantona. Työn tarkoituksena oli tutkia reaaliaikaiseen sisätilapaikannukseen käytettävien tekniikoiden suorituskykyä ja toimintaperiaatteita, selvittää talotekniikkasuunnittelussa ...
 • Kapasiteetinhallinta operaattoriverkoissa 

  Niissalo, Miika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Teknologiamuutos on viime vuosina vaikuttanut operaattoriverkkoihin ja tapoihin joilla verkkoja käytetään. Operaattorit ovat siirtyneet käyttämään pakettipohjaisia tekniikoita aikajakoisten tekniikoiden sijaan. ...
 • Elevator Floor Extension Process Improvement 

  Vainola, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  This thesis concerns process improvement on an elevator floor extension process. The main goal was to study and find a way to improve one of the KONE modernization processes and to make a comprehensive documentation about ...
 • Bmu 2:n sähköistyksen kehitys Rostek Oy:llä 

  Heiskanen, Jani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Arimac Oy:n kautta Rostek Oy:lle. Työn tavoitteena oli kehittää Bmu 2:n - sähköistystä. Työssä käytiin läpi sähköistyksessä kohdattavat ongelmat ja ratkaisuvaihtoehdot. Kehitystyö tapahtui tekemällä ...
 • Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelu rakennukseen 

  Rannikko, Harri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön aiheena on aurinkosähköjärjestelmän suunnittelu rakennukseen ja se, mitä vaatimuksia sekä velvoitteita suunnittelussa tulee ottaa huomioon. Tarkoituksena oli kerätä tietoa erinäisistä lähteistä ja selvittää, ...
 • Sähkösuunnittelun vaikutus nosturin luotettavuuteen 

  Mäentausta, Tomi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkittua tietoa sähkösuunnittelun vaikutuksesta nosturin luotettavuuteen ei ole saatavilla. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, miten sähkösuunnittelulla ja työkoneen suunnitteluvaiheen komponenttivalinnoilla voidaan ...
 • Tienviitta aurinkosähköön: aurinkosähköjärjestelmän toteutus elintarvikemyymälään 

  Nääppä, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Aurinkosähkö on viimeisen parin vuoden aikana ollut kovassa kasvussa Suomessa. Aurinkosähköjärjestelmien roima hinnanlasku ja omavaraisuuden lisääminen ovat suurelta osin kasvattaneet suomalaisten kiinnostusta aurinkoenergiaan. ...
 • Tiedonkeruu- ja etävalvontajärjestelmä 

  Pahkala, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  SKS:llä oli tarvetta saada konsepti, jolla voidaan kerätä ajonaikaisia arvoja Unidrive M700 -taajuusmuuntaja ja -servokäytöstä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli rakentaa tällainen järjestelmä. Järjestelmän ensimmäisessä ...
 • Further Development of a High Gain Microphone Preamplifier : API 500-Series Compatible Module 

  Taponen, Petteri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this thesis work was to improve an existing microphone preamplifier design for Sandhill Audio Oy in order to accomplish better distortion performance and better suitability for digital control of the ...
 • Räjähdysvaarallisen tilan kartoitus 

  Purolinna, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön aiheena oli räjähdysvaarallisen tilan (Ex-tila) kartoitus. Työ tehtiin Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) Suomenojan jätevedenpuhdistamolle. Työn tarkoituksena oli kartoittaa jätevedenpu ...
 • Ilmanvaihtokoneluokan sähkösuunnitelma 

  Hovi, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Hyria koulutus Oy:ssä käynnistyi laaja-alainen automaatio-oppimisympäristön kehittämisen projekti. Yhtenä projektin kohteena oli ilmanvaihtokoneen hankinta, jota voidaan käyttää opetuksessa ja samalla sillä huolehditaan ...