Uusimmat viitteet

 • Keinotekoiset järjestelyt ulosotossa hakijan näkökulmasta 

  Kaartinen, Hanna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ulosottoperinnällä tarkoitetaan laiminlyödyn maksuvelvoitteen täytäntöönpanoa, eli rahasaatavan perintää, ja julkisen vallan käyttöä. Ulosottoviranomaiset pyrkivät siihen, että velallinen maksaa velkansa vapaaehtoisesti ...
 • Lakisääteisen tilintarkastuksen odotuskuilu pk-yrityksissä 

  Alho, Erno (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli saada tietoa Etelä- ja Pohjois-Karjalassa toimivien pienten ja keskisuurten yritysten lakisääteiselle tilintarkastukselle asettamista odotuksista. Tutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään ...
 • Enemmän kuin kahvila : Juhlapalvelukonseptin kehittäminen palvelumuotoilun avulla 

  Karvinen, Ann-Mari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää kahvilan juhlapalvelukonseptia palvelumuotoilun keinoin ja kuvata tätä kehittämisprosessia. Lisäksi pyrittiin selvittämään millaiset seikat olivat asiakkaalle merkityksellisiä ...
 • Tiedonhallinnan kehittäminen tietotyössä työyhteisöviestinnän avulla – Case Yritys X 

  Pukki, Riina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tiedonhallinta puhuttaa paljon nykypäivän työyhteisöissä. Menestyäkseen ja selviytyäkseen muuttuvassa maailmassa, tulee yrityksen tiedonhallinnan olla kunnossa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, kuinka ...
 • Asiakasodotukset tulevaisuuden opaspalveluilta matkanjärjestäjätoiminnassa 

  Vakkilainen, Julia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä Lomamatkojen nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat opaspalveluilta odottavat, millaisista palveluista voidaan maksaa ja kuinka paljon palveluista ollaan halukkaita maksamaan. ...
 • Tuloksellisuuden mittaamisen kehittäminen ammattikorkeakoulussa 

  Matikainen, Tanja (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten tuloksellisuutta kuvaavia mittareita voidaan sisällöllisesti kehittää tuottamaan Saimaan ammattikorkeakoulun tulostavoitteiden saavuttamisen kannalta merkityksellistä ...