Uusimmat viitteet

 • Nuorten työntekijöiden motivaation kehittäminen: : Sisäisen motivaation ja työn elämyksellisyyden kasvattaminen 

  Ratinen, Pia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä toteutetun kehittämishankkeen tarkoitus oli tutkia ja kehittää Finnkinon nuorten työntekijöiden sisäistä motivaatiota, samalla kasvattaen työn elämyksellisyyttä. Tutkimuksen ...
 • Tehokkaamman valikoiman rakentaminen vähittäiskaupassa : Tehokkaamman hyllykuvan rakentaminen 

  Räsänen, Heikki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä kehittämistehtävä tehtiin Kesko Oyj:lle, joka yhdeksässä maassa toimiva kaupan alan palveluyritys. Kehittämistehtävän tavoitteena oli tutkia ja kehittää kaupan oman valikoiman valikoimahallintaa asiakaslähtöisemmäksi ...
 • Lisää myyntiä markkinoinnin strategisilla valinnoilla - case Digisähkö Oy 

  Raivio, Paula (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Digisähkö Oy:lle. Digisähkö Oy on vuonna 2014 perustettu Uudellamaalla toimiva modernien taloautomaatiojärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen erikoistunut sähköurakointiliike. Tässä ...
 • Teknisen tukkukaupan johtamistyökalun kehittäminen 

  Heinonen, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoite oli johtamistyökalun kehittäminen tekniseen maahantuonti- ja tukkuliikkeeseen. Oikein rakennettu johtamisjärjestelmä ja johtamisen työkalu auttavat yritystä arvioimaan jatkuvasti kehittymistään ...
 • Huoltopalvelun kannattavuus : Saatavuuspalvelun kannattavuus 

  Penttinen, Maria (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön kohdeorganisaatio on Metso Flow Control Oy, tarkemmin sen Service-osasto. Metso Flow Control Oy on teollisuusventtiilien suurimpia valmistajia. Tämän opinnäytteen tavoitteena oli Service-toiminnan eri tuotteiden ...
 • Mentorointiohjelman kehittäminen tavoitteelliseksi osaamisen johtamisen menetelmäksi 

  Sjögren, Henna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä toteutetun kehittämishankkeen tavoitteena oli laatia teknologiateollisuuden kohdeorganisaatiolle systemaattinen ja kattava mentorointiohjelma, jota on mahdollisuus hyödyntää ...
 • Toimiston Lean : Leanin metodien hyödyntäminen talousosastolla 

  Haverinen, Kristiina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli lean-filosofian ja -menetelmien käyttöönotto toimistoympäristössä. Kohdeorganisaationa oli Parker Hannifin Oy ja sen nelihenkinen talousosasto. Lähtötilanteessa talousosastolla ei juurikaan ...
 • Kiinteistönvälittäjien kilpailukeinot ja niiden markkinointi 

  Eklund, Merja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön kohdeorganisaatio oli Sanoma Media Finland, tarkemmin Sanoma Digitalin liiketoimintayksikkö. Tutkimusongelmana on, mitkä ovat kiinteistönvälittäjien kilpailukeinot ja niiden markkinointi. Tavoitteena oli ...
 • Automaation lisääminen Rajavartiolaitoksen menojen käsittelyprosessissa 

  Kujanen, Pirkko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä kehittämistehtävä tehtiin Rajavartiolaitokselle. Valtion taloushallinnon strategiassa vuodelle 2020 on menojen käsittelyn tehostaminen asetettu keskeiseksi tavoitteeksi. Menojen käsittelyn tehostaminen tarkoittaa ...
 • B2B-yrityksen myyntiprosessin kehittäminen 

  Kiiveri, Timo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli myyntiprosessin kehittäminen niin, että myös verkkokauppa huomioitaisiin nykyistä paremmin kohdeyrityksen myyntiprosessissa. Tavoitteena oli lisäksi kuvata tämä uusi myyntiprosessi ja ...