Uusimmat viitteet

 • Antibakteerisen tehon testaaminen tekstiilituotteista 

  Ylinen, Tiina (Suomen Tekstiiliteknillinen Liitto STTL ry, 2016)
 • Oppimassa ohjauksellisissa kohtaamisissa - minusta on moneksi? 

  Tapani, Annukka; Lahtinen, Juha; Lehtonen, Heidi (Sedu ja SeAmk, 2016)
  Yrittäjämäinen opettajuus vaatii monitaitoisuutta ja opettajat ovat avainasemassa omien opiskelijoiden yrittäjämäisyyden ja yritteliäisyyden edistäjinä, tai estäjinä. Opettajan ja ohjaajan työssä vuorovaikutusosaaminen, ...
 • Ura kertomuksena : Lectio väitöstilaisuudesta 

  Marttila, Liisa (Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 2016)
  Väitöstutkimuksessa Ura kerronnallisena työnä – Ammattikorkeakoulun opettajat kertojina (Marttila 2015) tutkitaan kerronnallista työtä ammattikorkeakoulun opettajien urakertomuksissa. Kertomisen tapahtumaan sisältyy aina ...