Uusimmat viitteet

  • Oppimassa ohjauksellisissa kohtaamisissa - minusta on moneksi? 

    Tapani, Annukka; Lahtinen, Juha; Lehtonen, Heidi (Sedu ja SeAmk, 2016)
    Yrittäjämäinen opettajuus vaatii monitaitoisuutta ja opettajat ovat avainasemassa omien opiskelijoiden yrittäjämäisyyden ja yritteliäisyyden edistäjinä, tai estäjinä. Opettajan ja ohjaajan työssä vuorovaikutusosaaminen, ...
  • Ura kertomuksena : Lectio väitöstilaisuudesta 

    Marttila, Liisa (Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 2016)
    Väitöstutkimuksessa Ura kerronnallisena työnä – Ammattikorkeakoulun opettajat kertojina (Marttila 2015) tutkitaan kerronnallista työtä ammattikorkeakoulun opettajien urakertomuksissa. Kertomisen tapahtumaan sisältyy aina ...