• Extranet-järjestelmän merkitys sähköisessä kumppani-liiketoiminnassa : case: PartnerNet 

   Sirén, Janne (Lahden ammattikorkeakoulu, 2004)
   Tämä tutkielma keskittyy case-yrityksen, Oy Heltel Ab – Elisa Communications, extranetin hyödyntämismahdollisuuksiin ja kehittämiseen jälleenmyyjähaastatteluiden pohjalta. Extranet on edelleen tänä päivänä edistyksellinen ...
  • "Yrittänyttä ei laiteta" 

   Kalinen, Johanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2005)
  • Logistics outsourcing: solution for small and medium enterprises in Vietnam 

   Nguyen, Hoang Bao Khuyen (Lahden ammattikorkeakoulu, 2005)
   After officially becoming the 150th member of World Trade Organization, Vietnam has been witnessed to rapidly grow. Together with the growth of the economy, the logistics market in Vietnam also operates ebulliently. Recently, ...
  • SolidWorks-työympäristön kehittäminen 

   Niveri, Samuli (Lahden ammattikorkeakoulu, 2005)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee SolidWorks 3D -suunnitteluohjelmiston ja sen yhteyteen kytketyn SmarTeam PDM -järjestelmän muodostaman työympäristön kehittämistä. SolidWorksin ja SmarTeamin käyttö Roxon Oy:ssä kohdistuu ...
  • Vesienhallinta ja raportointi jätekeskuksissa 

   Pakarinen, Mirva (Lahden ammattikorkeakoulu, 2005)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli vesienhallintajärjestelmien, ympäristölupien ja raportointitapojen vertailu jätekeskuksissa ja Kujalan jätekeskuksen vesienhallintajärjestelmän kehittäminen.; Työ tehtiin keräämällä tietoa ...
  • Asiakastyytyväisyyden merkitys : tapaustutkimus: Aten marja-aitta tmi 

   Paunonen, Olli (Lahden ammattikorkeakoulu, 2005)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään asiakastyytyväisyyttä sekä Aten Marja-Aitta Tmi:n asiakastyytyväisyystutkimusta. Teoriaosassa selvitetään asiakastyytyväisyyden käsitettä. Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat asiakkaan ...
  • Asiakkuuksien hankkiminen, ylläpitäminen ja kehittäminen palveluorganisaatiossa 

   Welling, Juhana (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten palveluorganisaatio voi luoda kannattavia asiakassuhteita. Tarkoituksena on tutkia sitä, miten asiakkuussuhteita voidaan hankkia, ylläpitää ja kehittää. Tässä opinnäytetyössä ...
  • Viestinnän kehittäminen 

   Luokkamäki, Pia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee lahtelaisen elintarviketeollisuusyrityksen viestintää ja sen kehittämistä. Kohdeyritys, Oy Biofincon Ab, toimii business-to-business -markkinoilla. Tutkimusongelmaksi määriteltiin havaittu ...
  • Yrityskuvan luominen strategisen positioinnin keinoin 

   Ilmola, Maarit (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Mainostoimisto SMOY:n asiakkaiden mielikuvat yrityksestä ja sen toiminnasta verrattuna yrityksen visioon ja missioon. Lisäksi haluttiin selvittää, mitkä osa-alueet ovat SMOY:n ...
  • Mentorointi esimiestyön tukena 

   Pirttimäki, Hanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö kuvaa mentoroinnin merkitystä esimiesten kehittämismenetelmänä. Tavoitteena on antaa esimiehille hyvät valmiudet toimia mentorointisuhteessa. Kohdeorganisaationa on Päijät-Hämeen koulutuskonserni. ...
  • Kanta-asiakasjärjestelmän kehittäminen 

   Pakari, Maisa (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Kanta-asiakkuus on nykypäivän trendi. Jokaisessa nykyään markkinointiin suuntautuneessa yrityksessä käytetään jonkinlaista kanta-asiakasjärjestelmää. Hattulan Apteekissa on ollut puolitoista vuotta käytössä kanta-asiakas ...
  • Voice over IP 

   Mantula, Juha (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee Voice over Internet Protocol -tekniikkaa ja sen tuomia mahdollisuuksia yrityselämässä. Teoriaosa käsittelee VoIP:n kannalta tärkeitä pro-tokollia ja standardeja, VoIP:n ominaisuuksia sekä ...
  • Sisäisen laskennan ja seurannan kehittäminen 

   Keskinen, Maiju (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee 3D Render Oy:n sisäisen laskennan ja toiminnan seurannan kehittämistä. Työn painopisteet olivat kustannus-laskennassa ja toiminnan seuraamisessa. Työn tavoitteena oli luoda talouden- ja ...
  • Videoneuvottelujärjestelmät 

   Tietäväinen, Juho (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö tutkii erilaisia käytettäviä mahdollisuuksia videoneuvottelun järjestämiseen sekä avoimessa että suljetuissa verkkoratkaisuissa. Teoriaosassa tutkitaan videoneuvottelua käsitteenä, tietoliikenneratkaisuja, ...
  • Lapsi verkostotyön arjessa 

   Asunen, Marjo-Riitta (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee päihdeperheen lapsen etua verkostotyössä. Työn tarkoituksena on kuvata työntekijöiden kokemuksia päihdeperheiden lapsen edun toteutumisesta verkostotyössä. Verkostona on Päihdeperheeseen syntynyt, ...
  • PC:n väylät ja liitäntäpiirit 

   Nironen, Markus (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tässä insinöörityössä tarkastellaan teoriassa tämän päivän vaatimusten mukaista PC-kokoonpanoa ja sen sisältämiä piirejä ja väyliä, sekä analysoidaan myös niiden toimintaperiaatteita ja merkityksiä osana koko mikron ...
  • Tehdasmallinnusprojektin hallinta 

   Hämäläinen, Ari (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee projektinhallinnan ja 3D-suunnittelun menetelmiä sekä tutkii niiden soveltamista laajoihin mallinnusprojekteihin. Kehittyvän kilpailun ja tehokkuuden maailmassa yritykset etsivät jatkuvasti ...
  • Näköislehti Internetissä 

   Mäkinen, Marika (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Näköislehti Internetissä. Tämä opinnäytetyö käsittelee näköislehtiä Internetissä. Työ on rajattu käsittelemään ainoastaan niitä sähköisiä julkaisuja, jotka ovat täsmälleen samanlaisia kuin lehden paperille painetut versiot. ...
  • A niin kuin aloitteet 

   Viskari, Riikka (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö on raportti vaikeasti kehitysvammaisille oppilaille suunnatun tarinatunnin suunnittelusta sekä suunnitelman toteutuksesta syntyneistä kokemuksista. Työskentelyn tarkoituksena oli löytää uudenlainen tapa ...
  • Pyhä, arki 

   Rautava, Antti (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Käsikirjoitin ja ohjasin 19 minuuttisen, fiktiivisen lyhytelokuvan Pyhä, arki. Se on absurdi draama yksinäisestä postinkantajasta ja betonilähiön ihmisistä, joita hän kohtaa. Yhteiskuntakriittinen elokuva edustaa ...