• Siirtymisen avustaminen aivoverenkiertohäiriöstä kuntoutumisessa : Perehdytysvideon kehittäminen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kuntoutussairaala Jalmarin hoitohenkilökunnalle 

   Salminen, Vilma; Toivonen, Anna; Suolanen, Silja (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa perehdytysvideo aivoverenkiertohäiriöön sairastuneen siirtymisen avustamisesta kuntoutuksen subakuutissa vaiheessa. Aivoverenkiertohäiriöstä kuntoutumista voidaan ...
  • Stressin ja ravitsemuksen vaikutus suoliston mikrobiomiin 

   Kaartti, Caroline; Lindroos, Anna-Mari (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten stressiperustainen mikrobiomimuutos vaikuttaa ihmiskehossa ja selvittää, voidaanko ravitsemuksen keinoin hoitaa stressin aiheuttamia mikrobiomimuutoksia. Opinnäytetyön ...
  • 3D-tulostuksen parametrien vaikutus kappaleen mittapysyvyyteen ja pinnanlaatuun 

   Tapaninen, Riitta (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tutkittiin parametrien vaikutusta 3D-tulostettujen kappaleiden mittapysyvyyteen ja pinnanlaatuun kolmessa eri tulostussuunnassa. Työ tehtiin Lahden ammattikorkeakoulun tekniikan laitokselle, koska vastaavaa ...
  • Lapset liikkeelle! : Kehittämissuunnitelma lasten liikkumisen lisäämiseksi Leinolan päiväkodissa 

   Leskinen, Mariia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli lasten liikkuminen varhaiskasvatuksessa. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Tampereen kaupungin Leinolan päiväkoti. Opinnäytetyön tarkoituksena oli lisätä lasten päivittäistä ...
  • Sertifiointitasoisen laatu- ja elintarviketurvallisuusjärjestelmän rakentaminen pk-yritykselle 

   Lepistö, Kari (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli rakentaa erään suomalaisen elintarvikealan yrityksen toimintajärjestelmä vastaamaan laatustandardin SFS - EN ISO 9001:2015 ja elintarviketurvallisuusstandardin SFS - EN ISO 22000:2006 vaatimuksia. ...
  • Kasvusuunta 

   Tuomikoski, Sinikka; Vuorimies, Taina
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 112 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2011)
   Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti ennakoi viljan tuotannon, elintarviketeollisuuden ja vähittäiskaupan muodostamien ketjujen pitkän aikavälin osaamistarpeita peilaamalla nykyosaamista tulevaisuuden ...
  • Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa 

   Hautamäki, Jari; Vuorimies, Taina; Leveälahti, Samuli; Järvinen, Jari
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 106 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2012)
   Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti ennakoi viljan tuotannon, elintarviketeollisuuden ja vähittäiskaupan muodostamien ketjujen pitkän aikavälin osaamistarpeita peilaamalla nykyosaamista tulevaisuuden ...
  • Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään 

   Jänis, Reetta; Vanhamäki, Susanna; Virtanen, Maarit
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 101 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2012)
   Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään -artikkelikokoelma on toteutettu osana samannimistä hanketta (Immu). Artikkelikokoelmassa kerrotaan kolmevuotisen hankkeentuloksista ja jokaisen artikkelin jälkeen on ...
  • Niskan liikekontrollin häiriöiden testien luotettavuus : kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

   Lähdemaa, Maaria; Summanen, Karoliina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, joka tehtiin Lahden ammattikorkeakoulun toimeksiannosta. Sen tavoitteena oli selvittää, mitä tällä hetkellä tiedetään niskan liikekontrollin häiriöiden testien luotettavuudesta. ...
  • Business Students' Employment During Their Studies 

   Hyvönen, Emilia; Kinnunen, Elina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of this study was to find out how the business students of Lahti University of Applied Sciences are employed during their studies. The scope was both Finnish and international students to see if there were any ...
  • Pienten energiantuotantolaitosten ympäristönsuojeluvaatimukset : Case: Seinäjoen Energia Oy 

   Niinisalo, Sanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Valtioneuvosto on säätänyt vuonna 2010 asetuksen koskien polttoainete-holtaan alle 50 megawatin energiantuotantolaitosten ympäristönsuojelu-vaatimuksia. Asetus on kumottu vuonna 2013 hyväksytyllä samannimisellä asetuksella, ...
  • Toimintakyvyn tukeminen kuntouttavalla työotteella : Opetusvideomateriaalin tuottaminen 

   Eeva, Iina-Eveliina; Alho, Noona (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa Sanoma Pro:lle neljä opetusvideota, joissa potilasta ohjataan kuntouttavalla työotteella. Työn tarkoituksena oli kehittää ja lisätä sairaanhoitajaopiskelijoiden osaamista potilaan ...
  • Lonkkamurtumapotilaan fyysinen toimintakyky sairaalavaiheessa SPPB-testistöllä mitattuna 

   Tihinen, Suvi; Vuolle, Paula (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Väestön vanhetessa kasvaa iäkkäiden osuus tapaturmapotilaista koko ajan. Iäkkäiden luunmurtumien suurimpana syynä on kaatuminen. Vuosina 1996-2008 Suomessa tapahtui noin 7000 lonkkamurtumaa per vuosi. Jo pelkästään Helsingin ...
  • Lean on LAMKES 

   Muhonen, Ville (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   This thesis is about learning while doing and the goal is to give students some tools in the challenging world of entrepreneurship. It has very strong personal views and not that much academic references, because ...
  • Mediatekniikan hyödyntäminen teollisuusyrityksen markkinoinnissa : Case: Makron 

   Hautakoski, Johanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aihe oli mediatekniikan hyödyntäminen teollisuusyrityksen markkinoinnissa. Tarkoituksena oli miettiä mediatuotteita, joilla voi esitellä yritystä ja havainnollistaa sen palveluja potentiaalisille asiakkaille ...
  • Opiskelijatyöstä palveluliiketoiminnaksi : Ennakoiva innovaatiotoiminta Variassa 

   Taivalantti, Kati (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Suuret muutokset koettelevat koulutusorganisaatioita kaikilla tasoilla. Ammatillisten oppilaitosten toimintaan vaikuttavat tällä hetkellä ammatillisen koulutuksen reformin tuomat muutokset, kuten valtion rahoituspohjan ...
  • Oppimistilojen kehitys Suomessa 

   Koivulahti, Konsta (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työssä valmistettiin laitelistauksia sekä valokuvatiedostoja eri koulutusalojen tarvitsemista laitteista uuden kampuksen laboratorioihin. Työn tilasi Lahden ammattikorkeakoulu ja tarkoituksena oli tuottaa laitelistausten ...
  • Terveysliikkujien tarinoita : Päijät-Hämeen terveysliikunnan Living Lab - Terveysliikkujan ääni 

   Harmokivi-Saloranta, Paula
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, Sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 96 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2012)
   Terveysliikkujien tarinoita – Päijät-Hämeen terveysliikunnan Living Lab – Terveysliikkujan ääni -julkaisu avaa näkökulmia terveysliikunnan käyttäjälähtöiseen kehittämiseen. Terveysliikunnan käyttäjälähtöisessä kehittämisessä ...
  • Menolippu maalle : artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista 

   Hiltunen, Sanna; Sinivuori, Taina
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, Sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 85 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2011)
   Menolippu maalle! on Lahden ammattikorkeakoulun matkailun alan maaseutumatkailuaiheinen julkaisu, jossa muutaman artikkelin avulla valotetaan, millaista maaseutumatkailu on Päijät-Hämeessä, ja miten maaseutumatkailua voisi ...
  • Viilusaumaajan langanlämmittimen uudelleensuunnittelu 

   Tick, Jari (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli uudelleensuunnitella viilu- saumaajan langanlämmitin. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Raute Oyj. Opinnäytetyö sisälsi uusien langanlämmittimien ideointia, suunnittelua, mallintamista, ...